आमभञ्ज्याङ गा.वि.स.

पुर्ननिर्माण सम्बन्धि लाभग्राहीको सूची

सामाजिक सुरक्षा


आ. व. जेष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिक कर्णाली जेष्ठ नागरिक दलित एकल बिधवा पूर्ण अशक्त अपांग आंशिक अशक्त लोपोन्मुख बालबालिका डाउनलोड
पु पु पु पु पु पु पु
२०६९।२०७० 64 डाउनलोड
231 डाउनलोड
२०६९।०७० 155 डाउनलोड
२०६९।७० 202 डाउनलोड

Skip to toolbar