सार्वजनिक सुनुवाई


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम प्रतिवेदन-ठि‌ंगन (दोश्रो चौमासिक) सार्वजनिक सुनुवाई २०७२-१२-१४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम प्रतिवेदन-ठिंगन
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम प्रतिवेदन-निबुवाटार (पहिलो चौमासिक) सार्वजनिक सुनुवाई २०७२-०७-२९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रतिवेदन
सार्वजनिक सुनुवाई, प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन, २०७१।०७२ सार्वजनिक सुनुवाई २०७१-०७-२७ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई, प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन, २०७१।०७२
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम प्रतिवेदन (तेस्रो चौमासिक-२०७२) सार्वजनिक सुनुवाई २०७२।२।२८ सुचना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको तेस्रो चौमासिक प्रतिवेदन (२०७१।०७२)
Skip to toolbar