सूचना तथा समाचार


गुनासो ब्यवस्थापन कार्यविधि, २०७३

गुनासो सुनुवाई कार्यविधि(1)
वेबसाईड सम्बन्धि तालिम

जि.वि.स.का कर्मचारी र ICT Volunteer हरुलाई वेबसाईड सम्बन्धि तालिम मिति २०७३ जेष्ठ ३० गते देखि ३२ गतेसम्म सञ्चालन भैरहेको छ...
थप पढ्नुहोस ...Annual Monitoring and Evaluation Plan (AMEP)

Annual Monitoring and Evaluation Planजिल्ला दररेट २०७२-७३

जिल्ला दररेट (आ.व.२०७२-०७३)
Skip to toolbar