सूचना तथा समाचारजिल्ला दररेट २०७३-७४

जिल्ला दररेट मकवानपुर २०७३-७४

पु्र्नसंरचना तथ्याङ्क/सूचना पठाउने ढाँचा

स्थानीय तह पु्र्नसंरचनाको लागि आवश्यक तथ्याङ्कसूचना पठाउने ढाँचास्थानीय तह पुर्नसंरचना सम्वन्धि छललफ

केन्द्रको सेवा पनि स्थानीय सरकारबाटै केन्द्र, क्षेत्र, डिभिजन, अञ्चल, जिल्लाबाट पाउने सेवाहरु गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट पाउँने भएका छन् । त्यस्तै,...
थप पढ्नुहोस ...स्थानीय जलवायु अनुकुलन योजना

स्थानीय जलवायु अनुकुलन योजना, मनहरी स्थानीय जलवायु अनुकुलन योजना, हांडीखोला
गुनासो ब्यवस्थापन कार्यविधि, २०७३

गुनासो सुनुवाई कार्यविधि(1)
Skip to toolbar