सूचना तथा समाचार
पु्र्नसंरचना तथ्याङ्क/सूचना पठाउने ढाँचा

स्थानीय तह पु्र्नसंरचनाको लागि आवश्यक तथ्याङ्कसूचना पठाउने ढाँचास्थानीय तह पुर्नसंरचना सम्वन्धि छललफ

केन्द्रको सेवा पनि स्थानीय सरकारबाटै केन्द्र, क्षेत्र, डिभिजन, अञ्चल, जिल्लाबाट पाउने सेवाहरु गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट पाउँने भएका छन् । त्यस्तै,...
थप पढ्नुहोस ...स्थानीय जलवायु अनुकुलन योजना

स्थानीय जलवायु अनुकुलन योजना, मनहरी स्थानीय जलवायु अनुकुलन योजना, हांडीखोला
गुनासो ब्यवस्थापन कार्यविधि, २०७३

गुनासो सुनुवाई कार्यविधि(1)
वेबसाईड सम्बन्धि तालिम

जि.वि.स.का कर्मचारी र ICT Volunteer हरुलाई वेबसाईड सम्बन्धि तालिम मिति २०७३ जेष्ठ ३० गते देखि ३२ गतेसम्म सञ्चालन भैरहेको छ...
थप पढ्नुहोस ...Annual Monitoring and Evaluation Plan (AMEP)

Annual Monitoring and Evaluation PlanSkip to toolbar