पुर्ननिर्माण प्राधिकरणबाट प्राप्त लाभग्राही सूची

आमभञ्ज्याङ गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
भै‌से गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
भार्ता गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
भीमफेदी गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
बुढिचौर गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
चित्लाङ गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
डांडाखर्क गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
गोगने गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
कालिकाटार गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
खैराङ गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
कुलेखानी गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
मार्खु गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
निबुवाटार गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
फाखेल गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
सुकौरा गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
टिष्टुङ गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
नामटार गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
ठिंगन गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
सिस्नेरी गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
शिखरपुर गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
सरिखेत गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
राक्सिराङ गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
राईगाउं गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
फापरबारी गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
मन्थली गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
मनहरी गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
मकवानपुरगढी गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
कोगटे गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
कांकडा गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
हांडिखोला गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
ईपापञ्चकन्या गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
धियाल गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
श्रीपुर छतिवन गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
बेतिनी गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
आग्रा गा.वि.स.को लाभग्राही सूची
दामन गा.वि.स.को लाभग्राही सूची (हाल थाहा नगरपालिका)
पालुङ गा.वि.स.को लाभग्राही सूची (हाल थाहा नगरपालिका)
बज्रबाराही गा.वि.स.को लाभग्राही सूची(हाल थाहा नगरपालिका)
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको लाभग्राही सूची
चुरियामाई गा.वि.स.को लाभग्राही सूची(हाल हेटौडा उपमहानगरपालिका)
हटिया गा.वि.स.को लाभग्राही सूची(हाल हेटौडा उपमहानगरपालिका)
हर्नामाडी गा.वि.स.को लाभग्राही सूची (हाल हेटौडा उपमहानगरपालिका)
पदमपोखरी गा.वि.स.को लाभग्राही सूची (हाल हेटौडा उपमहानगरपालिका)
बसामाडी गा.वि.स.को लाभग्राही सूची (हाल हेटौडा उपमहानगरपालिका)


Skip to toolbar