सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

[recaptcha id:recaptcha class:recaptcha]

जिल्ला विकास समिति

सुचना अधिकारी

किसान न्यौपाने

०५७-५२५९१३

ठेगाना: मकवानपुर

फोन: ०५७-५२०९५०,५२०३५०,५२५९१३

ईमेल: neupanek10@gmail.com

नक्सा


Skip to toolbar